หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2553

อุ้มลูก...จูงหลาน ไปทำบุญที่สวนโมกข์ & พระบรมธาตุไชยาแล้วไปแช่น้ำพุร้อน


ลานหินโค้ง สถานที่ปฏิบัติธรรม

โรงมหรสพทางวิญญาณ


ภาพปริศนาธรรมภายในโรงมหรสพทางวิญญาณ


พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร

พระพุทธรูป 3 พี่น้อง บริเวณพระบรมธาตุไชยา
บ่อน้ำพุร้อนท่าสะท้อน